העמותה למאבק ביתר כולסטרול משפחתי

עמותת לכ"ם הוקמה במטרה להעלות את המודעות ליתר כולסטרול משפחתי, (Familial Hypercholesterolemia (FH באמצעות הנגשה של מידע לציבור הרחב, לרופאים, לצוות הרפואי בקהילה ולמקבלי ההחלטות בקופות החולים, משרד הבריאות והכנסת.

חזון עמותת לכ"ם:
גילוי מוקדם, מניעה, טיפול והצלת חיי חולי FH בישראל על ידי העלאת המודעות, שיפור שיעור האבחון המוקדם ועידוד טיפול מניעתי ואורח חיים בריא.

מטרות העמותה הינן:
אבחון מוקדם של חולי FH ואיתור משפחות בסיכון.
הבטחת נגישות לטיפולים לכל החולים הזקוקים לכך.
קידום המחקר והידע בתחום ה FH.
פעילות בקרב מקבלי ההחלטות בקופות החולים, משרד הבריאות וחברי הכנסת.
גיוס כספים לתמיכה בפעילות השוטפת ולטובת מחקר.
שיתוף פעולה עם עמותות FH מחוץ לישראל ועם שותפים אסטרטגיים בארץ.